14.03.2018 » Oboz letni dla dzieci i mlodzieży Lato2018!!!(kliknij)
18.09.2017 » Puchar Ziemi Sadeckiej 2017 kliknij
 
 
18.09.2017»Puchar Ziemi Sadeckiej 2017 kliknij
ZAWIADOMIENIE
Ogólnopolskie Regaty o Puchar Ziemi Sądeckiej
w klasach: Optimist A, B, Laser 4,7, Laser Radial
Współczynnik OPP gr. B – 1,0
Regaty zaliczane do Południowej Ligi Lasera i Optimista 2017 r.
1. Termin i miejsce regat
1.1 Regaty rozegrane zostaną w dniach 23-24 września 2017 r. Miejscem regat jest przystań
YC PTTK Beskid w Znamirowicach nad J. Rożnowkim.
1.2 Start do pierwszego wyścigu regat w dniu 23.09.2017 r. o godz. 1200
.
2. Organizator
Organizatorem regat jest YC PTTK Beskid ul. Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz,
tel. 602 302 857
e-mail: t_salamon@interia.pl
3. Biuro Regat
Biuro Regat mieścić się będzie na terenie przystani YC PTTK Beskid w Znamirowicach w
hangarze nr 1.
4. Przepisy
4.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w PRŻ ISAF 2017–2020 oraz
regulaminami PSKL i PSKO.
4.2 Regaty określone są jako regaty kategorii „C”.
5. Zgłoszenia do regat
5.1 Wstępnych zgłoszeń można dokonać telefonicznie pod numerem 602 302 857 lub e-mailem na
adres t_salamon@interia.pl .
5.2 Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat w dn. 22.09.2017 r. w godz. od
1700 do 2000 oraz w dniu 23.09.2017 r. w godz. od 830 do 930
.
6. Procedura zgłoszeniowa
W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu
Uprawnień ISAF oraz następujące dokumenty, które należy przedstawić podczas procedury
zgłoszeniowej:
- aktualne badania lekarskie;
- licencję sportową zawodnika PZŻ;
- ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1 500 000 EUR;
- zgodę PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy);
7. Opłaty
Opłata wpisowa wynosi 50 zł.
8. Zakwaterowanie i wyżywienie
8.1 Uczestnicy mogą skorzystać z zakwaterowania w:
- ośrodku YC PTTK Beskid w Znamirowicach
- agroturystykach w pobliżu przystani YC PTTK Beskid w Znamirowicach.
8.2 Zamówienie na noclegi należy złożyć do 20.09.2017 r., a na wyżywienie do 22.09.2017 r.
u Organizatora. Stawka około 65 – 75 zł.
8.3 W przypadku braku stosownych zamówień uczestnicy realizują nocleg i wyżywienie we własnym
zakresie.
9. Instrukcja Żeglugi
Będzie ogłoszona i rozdana w dniu 22 i 23.09.2017 r. w biurze regat podczas przyjmowania
zgłoszeń.
10. Punktacja
10.1 Przewiduje się rozegranie 7 wyścigów. Przy rozegraniu 1 wyścigu regaty zostaną uznane za
ważne. Przy rozegraniu 4-7 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony. 3 wyścigi w klasie
Optimist muszą być rozegrane, aby wyniki regat zostały zaliczone do Pucharu Polski.
10.2 Stosowany będzie system „Małych punktów”
11. Nagrody.
Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymają puchary i nagrody rzeczowe. Wszyscy zawodnicy
otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.
12. Prawa do wizerunku
Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku
przez organizatorów i sponsorów we wszystkich materiałach dotyczących regat.
13. Program regat:
Piątek 22.09.2017 godz. 17.00-20.00 Przyjmowanie zgłoszeń
Sobota 23.09.2017 godz. 8.30-9.30 Przyjmowanie zgłoszeń
godz. 12.00 Start do pierwszego wyścigu
po wyścigach poczęstunek
Niedziela 24.09.2017 godz. 10.30 Start do kolejnych wyścigów
godz. 15.30 Zakończenie regat
14. Zastrzeżenie odpowiedzialności
Zawodnicy uczestniczą w regatach całkowicie na własne ryzyko – patrz przepis 4, „Decyzja o
uczestniczeniu w wyścigu”. Organizator nie przyjmie żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia
sprzętu, zranienia osób lub śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas
ich trwania lub po regatach.
REGATY ZALICZANE DO: Pucharu Polski Grupy B

 
Webmaster W.W
 
Home | Aktualnoci | O nas | Galeria | Cennik | Kontakt | Mapa
© Orodek Szkolenia eglarskiego i rekreacji wodnej: YC PTTK "Beskid"- Znamirowice
Realizacja : Verakom